Tilbud utbedring ved Nordsetervatnet

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

tilbud-austdalen-26-08-16

26-08-16, Statens Vegvesen:
I dette prosjektet inngår utbedring av fv. 715 på strekningen Nordsetervatnet i Rissa kommune, totalt ca. 2 km veg. Ny veg bygges med to kjørefelt (7,5m totalbredde) og følger i stor grad samme trase som tidligere, men med kurveutretting og masseutskifting.
Dagens veg er tidvis smal og med dårlig kurvatur. Utbedring av vegen vil bidra til bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Ferdigstillelse er høsten 2017.
– Vi er godt fornøyde med antall tilbydere. Nå er vi kommet i gang med kontrollregning av anbudene og regner med å ha dette klart i løpet av august. Henrik Tømmervik hos oss er byggeleder på prosjektet, sier prosjekteringsleder Roar Lindstad.
Under er listen over de som har kommet med et tilbud på jobben:

Tore Løkke AS: 51.123.361,15 kr
Tverås Maskin og Transport: 57.702.860 kr
BL Entreprenør AS: 47.290.149 kr
Austad Maskinstasjon AS: 42.402.540 kr
Johs Syltern AS: 42.587.298 kr
PEAB AS: 48.685.116,55 kr