Tore Løkke AS skal utbedre fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Tore Løkke A/S

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerer kontrakten om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. (Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)

Statens Vegvesen 20.04.17:

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av mai

Tore Løkke AS og Statens vegvesen signerte torsdag 20. april kontrakt om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner.

4,5 km ny fylkesveg

Prosjektet består av tre delprosjekter og innebærer bygging av ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring. – Vi planlegger trafikkåpning på alle parseller seinhøsten 2018 og ferdigstillelse av sideterreng våren 2019, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.