Trafikkomlegging og stenging av Melabrua i Åfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Trafikkomlegging og stenging av Melabrua i Åfjord

Trafikk på fv. 715 til Åfjord sentrum vil fra mandag 11. april bli lagt over på nye Melabrua. Fra nå og fram til den nye brua og den nye vegen ferdigstilles i september, vil trafikken gå på ett kjørefelt over brua. Den framtidige gang- og sykkelvegen i tilknytning til brua blir også brukt som kjørebane med ett kjørefelt i denne perioden.

– Trafikken på dette ene kjørefeltet blir ikke regulert særskilt. Vi oppfordrer trafikantene til å vise hensyn til hverandre, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.