Fungerer brikken med en gang etter nytegning?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Har ikke autopassavtale/brikke fra før (Hovedavtale):
Brikken/avtalen er aktivert med en gang. Du behøver ikke å få korrekte lyssignal før etter at første faktura er registrert betalt.

Har du ikke mottatt første faktura innen 3 uker etter nytegning så ta kontakt med bomselskapet.

Har brikke fra et annet bomanlegg (Tilleggsavtale):
Avtalen er kun gyldig når avtalen har positiv saldo. Det betyr at når du har betalt første faktura så er avtalen gyldig.

Når en tilleggsavtale ikke har positiv saldo vil passeringene bli belastet i det selskapet du har brikke fra uten rabatt.