Hva er AutoPass?

PW89ziQwkHg56Paqzx

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Har du en gyldig en AutoPASS-avtale vil du kunne passere gjennom bomstasjonen uten stopp. Passeringen vil bli belastet det selskapet hvor du har fått brikken din fra.

Du får kun rabatt hos det bompengeselskapet du har tegnet avtale med. Ønsker du rabatt flere steder, må du tegne avtale med hvert enkelt selskap.

For mer informasjon om Autopass se www.autopass.no