Hvor skal brikken monteres?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Det følger med monteringsanvisning sammen med nye brikker.

Kjøretøy nyere enn 2004 har ofte metallisert frontrute og da må brikken monteres i et eget felt i frontruten.

Ta kontakt med merkeforhandler angående brikkeplassering hvis du har metallisert frontrute på ditt kjøretøy.