Kan jeg ha flere biler på en avtale?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy til AutoPASSavtalen. Kontakt med bomselskapet.

Et firma kan ha flere kjøretøy knyttet til en avtale. Forskuddsbeløpet blir beregnet ut fra antall kjøretøy i avtalen.