Min faktura mangler forfallsdato?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Alle fakturaer som er tilknyttet forskuddsavtaler er uten forfallsdato. Det blir automatisk sendt ut ny faktura når saldo er nede i 25% av opprinnelig beløp.

Du vil få hvitt lys ved passering, som varsler om at faktura er underveis. Faktura må betales før saldo blir 0.