Når kommer faktura, blir den automatisk tilsendt?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Avtalefaktura:
Når saldo på avtalen kommer ned i 25% av opprinnelig beløp, sendes det automatisk ut ny faktura. Dette varsles med hvitt lyssignal. Hvis du ikke har mottatt faktura innen 14 dager etter første hvitelyssignal så ta kontakt med bomselskapet.

Dersom du har stort forbruk, og vil betale inn selv om du ikke har mottatt ny faktura, så kan du benytte fakturaopplysninger fra en gammel faktura og betale inn.

Faktura på passering uten avtale:
Du får faktura på passeringene i løpet av 2 måneder.