Solgt, kjøpt, byttet bil. Hvem skal jeg melde fra til?

PW89ziQwkHg56Paqzx

Du må kontakte bompengeselskapet innen tre dager etter endring. Kundenummer og registreringsnummer på bilene det gjelder må oppgis.

Husk også å informere om fra hvilken dato du ønsker at endringene skal tre i kraft, maks 3 dager tilbake i tid.