Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for to tunneler på fv. 14 ved Berfjorden

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2017

Berfjorden

Statens Vegvesen:

Statens vegvesen har varslet at det er satt i gang arbeid med regulering av ny fylkesveg 14 på strekningen fra Måvika til Ramsvika i Roan kommune.

Det planlegges med to tunnelstrekninger på til sammen 1640 meter og det vil samtidig være behov for utbedringstiltak på eksisterende veg ved utgangene av tunnelene. Prosjektets totale lengde er ca. 3,2 km.