Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 14 i Roan

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

sumstad-hellfjord-fv14-27-06-16

Statens Vegvesen: Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. På fylkesveg 14 i Roan kommune planlegges det ny veg og tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden. Vegstrekningen er ca. 1,4 km lang, og tunnelen gjennom Ruvllia utgjør ca. 520 meter. Ny veg forkorter dagens strekning med 1,2 km. Strekningen blir i tillegg ikke lenger rasutsatt, slik den er i dag. Det varsles nå til grunneiere, naboer og myndigheter at planarbeidet har starta opp. Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. I varslingsperioden skal det gjennomføres et åpent informasjonsmøte i Roansstua onsdag 29. juni 2016 kl. 19.oo.
Alle er velkommen.