Varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 715 i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

kart-osen-27-09-16

Statens Vegvesen:

Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for fv. 715 ved Skarvåsen i Osen kommune. Frist for å komme med innspill er 25. oktober 2016.

På fylkesveg 715 i Osen planlegger Statens vegvesen flere utbedringer og standardheving på enkeltstrekninger. Turen har nå kommet til Skarvåsen.