Vegåpning av Kråkmo II ved Olsøykrysset

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2016

Fosenvegene - Åpning Olsøy 30-06-16

-Etter bare seks år er storpartene av prosjektene i Fosenvegene ferdigstilt! sier Oddveig Kipperberg (samferdselssjef i Sør-Trøndelag). -Tilsammen er det bygd veg for over 1 milliard kr og Fosenpakken drives entusiatisk fremover. Alle pakkene (1,2,3) er enten ferdig, under bygging eller planlegging. Alt skal stå ferdig i 2018-19. Dvs. kun 8-9 år med vegbygging – det er imponerende! Som veieier er Fylkeskommunen glad for det arbeidet som Fosenvegene gjør!

-Etter planen skulle vi ikke vært her før om 9 måneder, sier Karin Bjørkhaug (leder komite infrastruktur STFK). -Det er imponerende å se at prosjektledelse og entreprenør gjør det så bra! Det er viktig for brukere og næringsliv at de får hentet ut gevinsten tidligere enn planlagt. God og ny vei for brukerne og de som skal drive verdiskaping i området er hovedmål for prosjektet.

-Jeg gleder meg til å gå på jobb! sier Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenvegene). -Det handler om gode kolleger, vegeier og oppdragsgivere som er inspirerende å samarbeide med!

-Ikke bare er det gode og fine veger, men også ordnet opp på en fin måte langs vegene, sier Hallgeir Grøntvedt (styreleder Fosenvegene).

Det er kjørt over 3000 lastebil-lass med stein og masse i forbindelse med denne delutbyggingen, sier Tormod Berdal i Syltern as. Johannes T. Husby var entreprenør på den «gamle» vegen som ble bygd i perioden 1965 – 68. Han fortalte fra byggingen av den «gamle» vegen fra Olsøy over Hoksdalen. Skaugdal trekkspillklubb underholdt med feiende musikk!