Vegutbygging i Osen kommune

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2020

Fosenvegene AS - Osen kommune 20-04-20

Forventet åpning i juli 2020

-Asfaltering av parseller er planlagt i juli i år, sier Tore Skånøy (byggeleder Statens Vegvesen). -Ferdigstillelse av alle mellomparseller utenom hovedkontrakt vil skje innen 1. oktober.

Det pågår arbeid på 5 parseller. -Alle prosjekter har sin spesialitet, sier Skånøy. -Det som er spesielt her er at vi i hovedkontrakt skulle bygge 7,5 km, men vi forbedrer og forsterker ytterligere 6,5 km.

Hovedentreprenør er Røstad Entreprenør AS.