Veiåpning i Osen

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Fosenvegene - Veiåpning Osen 18-12-19

Foto: John Einar Høvik (ordfører Osen kommune) og Hanne Louise Moe (prosjektleder Fosenvegene)

-Endelig åpner vi nye veier gjennom Steinsdalen!

-Vi bygger grunnlag for vekst og gode vilkår for næringsliv og innbyggere! sier Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune). -Jeg er utrolig imponert over så mye som er gjort på denne strekningen. Trøndelag Fylkeskommune har en strategi om mest mulig vei for pengene, og dette prosjektet er helt innenfor dette. Det blir brukt 230 mill kr på dette prosjektet. Det har vært en masse krevende faglige utfordringer, som er løst på en god måte!

-Endelig åpner vi nye veier gjennom Steinsdalen! sier John Einar Høvik (ordfører Osen kommune). -Dette etter 17 delprosjekter som er gjennomført omkring på Fosen. Vi sier gratulerer og takk for den oppgraderingen som er gjort! Det er fortjent for alle! Ikke minst er trafikksikkerheten bedret.

Hallgeir Grøntvedt (styreleder i Fosenvegene og leder hovedutvalg vei, Trøndelag Fylkeskommune):
-Vi ser nå resultatene av arbeidet i Fosenvegene!

Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune):
-Fosenvegene har vist at det er mulig å bygge veier på en utradisjonell måte gjennom samhandling med bl.a. kommune, entreprenører og fylkeskommune