Veien til Utro i Roan får oppgradering

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Signering av avtale for Utroveien i Roan, 18-12-19

Foto: Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune) og Einar Eian (ordfører Roan kommune) signerer avtale om finansiering av opprusting av Utroveien i Roan

Roan kommune går inn med 70 % av kostnadene – Trøndelag Fylkeskommune tar resten. -Et godt spleieselag! sier Knut Sundet (dgl. leder i Fosenvegene AS). -Dette med bruk av steinmasser fra tunnelene, samtidig som man ser ting i sammenheng ved asfaltering. Slik må vi tenke for å få til ting!

-Det er flere kommuner på Fosen som har vært knallgode på å ta ut synergier fra Fosenveg-prosjektet, sier Oddveig Kipperberg (Seksjonsleder VEG, Trøndelag fylkeskommune). -Dere ser at det er masseoverskudd, og ved et kommunalt bidrag så kan vi med Fylkeskommunale midler utløse forbedring av en fylkesvei.

-Jeg synes i utgangspunktet at 70% medfinansiering er mye på en fylkeskommunal vei, sier Einar Eian (ordfører Roan kommune). -Men vi ser at for å få ting gjort så må vi legge inn noe. Vi vet jo at det ikke er bare i Roan det er dårlige veier. Utroveien er forøvrig viktig for næringslivet.