Velkommen til åpning av rassikringsprosjektet Fv723 Ryssdalen-Herfjord

PW89ziQwkHg56PaqzxNyheter 2019

Velkommen til åpning av rassikringsprosjektet Fv723 Ryssdalen -Herfjord

Fylkesvei 723 Ryssdalen – Herfjord:

Velkommen til åpning av rassikringsprosjektet Fv723 Ryssdalen-Herfjord

Fredag 25. oktober 2019 kl 1400 ved Ryssdalsbrua
Åpningsfest i Stoksund Oppvekstsenter 15.00 – 17.00